ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΣΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2543

Όνομα
ΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΙΣΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΥΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΑΙΖΩΝΟΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 121 , ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο
2610 338660

Email
a.iskos@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ