ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2548

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
karapanoj@yahoo.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών