ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2549

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
dkatsibokis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ