ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2556

Όνομα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τηλέφωνο
210 9575304

Email
cpapadopoulou@ca-audit.com

Εργάζεται στην
49 C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.