ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΩΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2567

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΧΙΩΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7480600

Email
thanasisxiolos@yahoo.gr

Εργάζεται στην
13 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ