ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2586

Όνομα
ΙΩΑΝΝΑ

Επώνυμο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Όνομα Πατρός
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ