ΦΩΤΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2589

Όνομα
ΦΩΤΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΜΥΡΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ