ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2590

Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επώνυμο
ΚΩΝΣΤΑΣ

Όνομα Πατρός
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
alexepco@yahoo.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών