ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2597

Όνομα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών