ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2602

Όνομα
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο
2108053802

Email
aeconomou@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ