ΜΑΡΙΑ ΑΚΑΜΑΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2604

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΑΚΑΜΑΤΗ

Όνομα Πατρός
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062114

Email
makamati@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ