ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2623

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
2810-280104

Email
g.androulakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών