ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΤΑΛΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2627

Όνομα
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Επώνυμο
ΠΑΡΤΑΛΑ

Όνομα Πατρός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΑΕΡΤΟΥ 16 & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2310 488880

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ