ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2632

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ