ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2633

Όνομα
ΟΛΓΑ

Επώνυμο
ΑΛΕΞΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
oalexiou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ