ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2635

Όνομα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 12 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2310 417117

Email
grantonakis@yahoo.gr

Εργάζεται στην
19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ