ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2643

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ