ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΛΑΒΑΖΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2657

Όνομα
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

Επώνυμο
ΛΑΒΑΖΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
alavazou@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ