ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2658

Όνομα
ΠΕΤΡΟΣ

Επώνυμο
ΛΟΥΒΑΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΖΗΣΙΜΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ