ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2662

Όνομα
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Επώνυμο
ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8223960

Email
emichalaki@axon-group.eu

Εργάζεται στην
76 AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.