ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2662

Όνομα
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Επώνυμο
ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8211754

Email
emichalaki@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ