ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2665

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΞΕΝΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών