ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2670

Όνομα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΠΟΥΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΤΑΥΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ