ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2671

Όνομα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΙΦΝΑΙΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
grigoris.sifnaios@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ