ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2681

Όνομα
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Επώνυμο
ΧΑΛΒΑΤΖΗ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών