ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2684

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β , ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο
210 2886000

Email
Dimitrios.Athanasopoulos@gr.ey.com

Εργάζεται στην
23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ