ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΤΣΑΚΤΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2687

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΒΙΤΣΑΚΤΣΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7480600

Email
vitsaktsis@pkf.gr

Εργάζεται στην
13 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ