ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2689

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12Α , ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλέφωνο
210 6124663

Email
thangkatz@yahoo.gr

Εργάζεται στην
52 SMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ