ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΝΤΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2690

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΓΚΙΝΤΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών