ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΚΟΥΡΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2692

Όνομα
ΑΣΠΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΔΑΚΟΥΡΑ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών