ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2700

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΚΟΥΡΤΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
athanasia.kourti@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ