ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2702

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8259059

Email
i.koutroumanis@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ