ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2717

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
tpapanastasopoulos@gmail.com

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ