ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2719

Όνομα
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Επώνυμο
ΡΟΜΠΟΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 81 & ΧΕΫΔΕΝ , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8894400

Email

Εργάζεται στην
62 GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.