ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2731

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
d.georgiadis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών