ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2733

Όνομα
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΓΟΥΝΑΡΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ