ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2740

Όνομα
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Επώνυμο
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ