ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2759

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τηλέφωνο
210 9575304

Email

Εργάζεται στην
49 C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.