ΖΩΗ ΠΙΕΡΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2748

Όνομα
ΖΩΗ

Επώνυμο
ΠΙΕΡΗ

Όνομα Πατρός
ΣΑΒΒΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ