ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2754

Όνομα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο

Email
e.tzortzis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών