ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2766

Όνομα
ΛΑΜΠΡΟΣ

Επώνυμο
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
lathanasopoulos@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ