ΔΑΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2767

Όνομα
ΔΑΝΑΗ

Επώνυμο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Χ. ΣΑΜΠΑΓΚ - Σ. ΧΟΥΡΙ (Πρώην ΠΡΕΜΕΤΗΣ) 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email
danastasiadou@pdaudit.gr

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ