ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2778

Όνομα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
akokkinelis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ