ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΛΛΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2782

Όνομα
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Επώνυμο
ΜΑΛΛΗ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
stella.malli@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.