ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2795

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΑ

Επώνυμο
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
dstathopoulou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ