ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΠΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2798

Όνομα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΤΣΙΠΑ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
vasiliki.tsipa@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ