ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2800

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΦΩΤΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ