ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2802

Όνομα
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Επώνυμο
ΧΕΙΛΑΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
filippos.cheilakos@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ