ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2805

Όνομα
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
eandreadakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών