ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2814

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8259059

Email
a.dimolenis@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ