ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2828

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΜΑΛΑΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΦΩΤΙΟΣ

Τηλέφωνο
211 3112030

Email
georgia.malakou@zephyrospartners.com

Εργάζεται στην
70 ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.